městský úřad Mimoň

Regenerace dvora MěÚ Mimoň – renovace povrchu

V současnosti COMPAG CZ s.r.o. pracuje na regeneraci dvora Městského úřadu v Mimoni. Probíhají zde stavební úpravy – úprava povrchu, pokládky nové dlažby, osazení stromů, laviček a usazení vodního prvku.

Níže přikládáme vyjádření pana starosty Krále k probíhající zakázce.