Dokumenty ke stažení

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání
oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Ochrana oznamovatelů
(whistleblowing)