OBNOVA HŘBITOVNÍCH ALEJÍ U ŽANDOVA

Součástí veřejné zakázky byla obnova tří hřbitovních alejí v lokalitách Heřmanic u Žandova, Valteřic u Žandova a v Radči u Horní Police. Došlo k výsadbě 87 ks nových vhodnějších dřevin namísto přestárlých topolů, javorů aj. Celkem byly revitalizovány aleje v souhrnné délce 400 m. Bylo nutné pokácet všech 87 ks starých stromů včetně odstranění pařezů. Celý projekt byl ukončen v dubnu 2015. Následovat bude péče o vysazené dřeviny, která má připravit vhodné podmínky pro jejich zdravý růst v dalších desetiletích.