SVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ PRO MĚSTA A OBCE

Popis práce: Zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství, svoz a likvidace jednotlivých skupin odpadů, včetně separovaných složek. Poradenství. 

Obsluhy sběrných dvorů.