KOMPLEXNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  FEHRER BOHEMIA s.r.o.

Pro společnost FEHRER BOHEMIA s.r.o., závod Česká Lípa zajišťujeme komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, údržbu vodohospodářských objektů a zajištění zimní údržby areálu.