Likvidace vánočních stromečků

Vánoce jsou již za námi a jako každoročně je třeba vyřešit likvidaci dosloužilých vánočních stromečků. 🌲

Po domluvě s městem Votice proběhne svoz vánočních stromečků v pondělí 8.1.2024.

Proto prosíme obyvatele 🙏, aby stromeček řádně odzdobili ❗❗❗a ponechali u některého z hnízd kontejnerů na separovaný odpad. Odložené stromečky budou svezeny 🚚 a následně zlikvidovány na kompostárně. ✔

Stromečky můžete také odvézt ZDARMA do sběrného dvora v Luční ulici nebo do sběrného dvora v areálu skládky TKO Votice.

Děkujeme za spolupráci.