!!! OTEVŘENÍ SBĚRNÝCH DVORŮ !!!

Po dohodě s městem Votice budou od zítřejšího dne, tj. od 1. 4. 2020, znovu otevřeny sběrné dvory ve Voticích, ale za následujících podmínek a pravidel:

  • pouze pro občany města Votice – jelikož ti mají sběrné dvory zdarma, čili nedochází k předání hotovosti
  • v těchto dnech z bezpečnostně-preventivních důvodů nebudeme požadovat podpis na doklad o příjmu odpadu (pouze nahlášení jména a adresy).
  • vstup do prostoru sběrného dvora bude povolen výhradně jednotlivě, aby nedošlo k hromadění osob
  • prosíme striktně dodržovat povinnost mít roušku a navíc i ochranné rukavice pro všechny, kdo přivezou odpad

Znovuotevřením sběrných dvorů vycházíme vstříc občanům, ale důrazně upozorňujeme na dodržování výše uvedených opatření, jinak bychom byli nuceni sběrné tvory opět uzavřít!

Děkujeme za pochopení.

Společně to zvládneme! Zdraví nás všech na prvním místě.

Vedení společnosti COMPAG VOTICE s.r.o.