Oznámení o rozesílání výpovědí na ukončení smluvního vztahu na dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Vážení odběratelé,

oznamujeme Vám tímto, že k 30. 6. 2023 končí naší společnosti 10-letá Koncesní smlouva na provozování vodovodů a kanalizace ve Voticích. Z uvedeného důvodu obdržíte v souladu s Vaší smlouvou na dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod výpověď z této smlouvy, a to do konce května 2023.

Na konci června provedou naši zaměstnanci mimořádné odečty vodoměrů a k 30.6.2023 proběhne mimořádné vyúčtování spotřeby.  

Od 1.7.2023 bude vodovody a kanalizace ve Voticích provozovat nový subjekt – Technické služby Votice s.r.o. !!! Prosíme o zrušení trvalých příkazů na zálohy na vodné a stočné !!!