Podpora nákupu hasičské cisterny

Jednatelé společnosti COMPAG VOTICE s.r.o. pan Jiří Kymla a Martin Slavík dnes předali vedení Města Votice finanční dar ve výši 250.000 Kč na pořízení nové hasičské cisterny pro jednotku JPO II Votice.

Dárkový šek za votické hasiče převzal velitel jednotky pan Martin Rataj.  

Jsme rádi, že jsme mohli nákup hasičské cisterny podpořit a přejeme hasičům, aby cisterna dobře sloužila. 🚒