Provozní doba pro výdej známek a pokladny

Výdej známek na svoz odpadu pro rok 2022 probíhá od pondělí do pátku od 6:00 – 14:00 v sídle naší společnosti. Kontaktní osobou je Zuzana Vocásková – vocaskova@compag.cz, 606 710 367. Na staré známky bude svoz odpadu prováděn pouze do konce ledna 2021.

Provozní doba poklady je od pondělí do pátku od 6:00 – 14:00.