SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU PRO PODNIKAJÍCÍ OSOBY

Vážení zákazníci,

na základě nového Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech mají podnikající osoby, které umožňují ve své provozovně odkládat komunální odpad fyzickým osobám, povinnost zajistit sběrná místa pro sběr papíru, plastu, skla, kovů a biologického odpadu. Podnikající osoba tedy musí umožnit ve své provozovně fyzickým osobám odpad třídit! Více informací k povinnostem naleznete zde: https://dfs.caoh.cz/p/souboryproclanky/prirucka-pro-zivnostniky-2021vf.pdf

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vám nabízíme zajištění svozu papíru, plastu, skla a kovů v nádobách o objemu 1100 l a svozu bioodpadu v nádobách o objemu 240 l. Četnost svozu si můžete zvolit libovolně, a to 1x týdně, 1x 14 dní nebo 1x měsíčně.

V případě, že produkujete menší množství odpadu, jsme pro Vás připravili systému svozu pytlů. Nabízíme Vám pytle o objemu 120 l na komodity plast, papír a bioodpad. Dále nabízíme pytle o objemu 60 l na sklo a kovy. Svoz každé komodity bude probíhat jednou za tři měsíce – přesný termín bude vždy upřesněn s dostatečným předstihem na email objednatele. Ke svozu bude nutné se předem přihlásit.

Více informací Vám sdělíme na tel. číslech: +420 737 248 863, +420 725 772 710 nebo e-mailem: szabova@compag.cz, greplova@compag.cz .