Zácházení s odpadem v době koronavirové?

Prosíme o dodržování správného postupu při nakládání s kontaminovaným odpadem v době Covid-19.