ZAJIŠTĚNÍ SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V PRAZE

V období 23. 10. – 2. 11. 2019 jsme zajišťovali v Praze na Podzimních trzích svoz biologického odpadu ze stanoviště Náměstí republiky. Jsme rádi, že se nádoby na biologický odpad stávají součastí našeho prostředí.