DEMOLICE BÝVALÉHO KULTURNÍHO DOMU

Provedení kompletní demolice objektu, včetně likvidace odpadů a následných terénních úprav.

Fotky:

  • Před realizací
  • Průběh realizace
  • Po realizaci