REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH MĚSTA ŽANDOV

Odstranění stávajících dřevin a stromů, terénní úpravy a nová výsadby stromů do alejí, včetně dodání a výsadby okrasných keřů. Osetí povrchu travním osivem a likvidace veškeré biomasy.

Fotky:

  • Před realizací
  • Průběh realizace
  • Po realizaci