COMPAG Občasník – vydání 1/2023 ze dne 9.11.2023

Tímto prvním obnoveným vydáním COMPAG Občasníku se chceme vrátit k dobré tradici zavedené v roce 2014, kdy bychom velice rádi využili možnosti, jak Vás pravidelně seznamovat s aktuálním děním v naší společnosti a celkově v oblasti poskytování služeb, které má naše společnost zařazeny ve svém podnikatelském portfoliu.